آموزش Behaviors در زامارین فرم

Behaviors به شما امکان می دهد قابلیت هایی را به کنترل های رابط کاربر اضافه کنید. Behaviors مستقیماً با API کنترل ارتباط برقرار می کند به گونه ای که می تواند به کنترل متصل شود و برای استفاده مجدد در بیش از یک برنامه ایجاد شود.