اپدیت های جدید در AspNetCore 5 preview 8

اپدیت های جدید در AspNetCore 5 preview 8

اپدیت های جدید در AspNetCore 5 preview 8

نسخه جدید 5 net core ماکروسافت چندی است رو نمایی شده و قابلیت های زیادی نسبت به سایر نسخه را دارا است . در این نسخه اپدیت هایی برای blazor compnent ارایه شده است و به نظر میاد ماکروسافت تمرکز ویژه ای روی blazor داشته است .

.NET 5  Preview 8  اکنون در دسترس و برای ارزیابی آماده است . 

موارد به روز شده و جدید این نسخه عبارت است از : 

 • 1- تایید اعتبار و اعتبار سنجی Azure Active Directory با استفاده از Microsoft.Identity.Web
 • 2- هر کامپوننتBlazor  می تواند استایل css خاص خودش را دارا باشد .
 • 3- بارگزاری تنبل برای Blazor WebAssembly
 • 4- پشتیبانی از globalization
 • 5- InputRadio جدید و توکار در blazor component
 • 6- متد جدید UI focus برای فکوس کردن بر روی عناصر
 • 7- شما می توانید اشیای نمونه سازی شده را کنترل کنید
 • 8- کنترل و دینامیک کردن تگ های Title, Link در head
 • 9- ذخیره امن وضعیت فعلی کاربر
 • 10- بایند کردن مدل ها و اعتبار سنجی با سی شارپ 9
 • 11- کنترل بیشتر روی RouteValue و endpoint ها
 • 12- رفرش و تازه سازی با استفاده از ساعت dotnet
 • 13- قابلیت تغییر ظاهر console log در مرورگر
 • 14- قابلیت تغییر ظاهر console log در مرورگر برای خروجی های json

برای شروع  NET 5 Preview 8 .NET 5 SDK. را نصب کنید.

برای استفاده از NET 5 Preview 8. شما باید از Visual Studio 2019 16.8 Preview 2 یا نسخه جدیدتر استفاده کنید. .NET 5 همچنین با آخرین پیش نمایش Visual Studio برای Mac پشتیبانی می شود. برای استفاده از .NET 5 با Visual studio code ، آخرین نسخه از پسوند C# را نصب کنید.

یک پروژه موجود را ارتقا دهید

برای به روزرسانی یک برنامه موجود ASP.NET Core از .NET 5 Preview 7 به .NET 5 Preview 8

Update all Microsoft.AspNetCore.* package references to 5.0.0-preview.8.*.
Update all Microsoft.Extensions.* package references to 5.0.0-preview.8.*.
Update System.Net.Http.Json package references to 5.0.0-preview.8.*.

تایید اعتبار و اعتبار سنجی Azure Active Directory با استفاده از Microsoft.Identity.Web

اکنون الگوهای پروژه ASP.NET Core با Microsoft.Identity.Web ادغام می شوند تا احراز هویت را با Azure Activity Directory  انجام دهند .  بسته Microsoft.Identity.Web تجربه بهتری برای احراز هویت از طریق Azure AD و همچنین راهی آسان تر برای دسترسی به منابع Azure از طرف کاربران خود ، از جمله Microsoft Graph فراهم می کند .

هر کامپوننت Blazor می تواند استایل  css  خاص خودش را دارا باشد .

شما می توانید استایل و css های خاص و مربوط به هر کامپوننت blazor را بدون تداخل و تاثیر گذاری روی بقیه استایل ها تعریف کنید . البته باید فایل استایل هم نام کامپوننت و پسوند razor.css باشد .

به عنوان مثال در صورتی که کامپوننتی با نام MyComponent.razor وجود داشته باشد .

MyComponent.razor

<h1>My Component</h1>
<ul class="cool-list">
  <li>Item1</li>
  <li>Item2</li>
</ul>

سپس می توانید یک MyComponent.razor.css برای MyComponent تعریف کنید

MyComponent.razor.css

h1 {
  font-family: 'Comic Sans MS'
}
.cool-list li {
  color: red;
}

این استایل پس از رندر شدن فقط روی کامپوننت خودش اعمال می شود . در کد بالا تگ h1 روی عناصر و کامپوننت های دیگر اثر ندارد . 

برای نوشتن یک انتخابگر در سبک های خاص کامپوننت  که بر child components تأثیر می گذارد ، از ترکیب ::deep استفاده کنید.

.parent ::deep .child {
  color: red;
}

با استفاده از  ::deep ، فقط انتخابگر کلاس .parent محدود شده به component انتخابگر کلاس .child محدود نیست ، و با محتوای child components مطابقت دارد.

blazor  از سبک های sass  و less پشتیبانی نمی کند . 

بارگزاری تنبل برای Blazor WebAssembly

بارگذاری تنبل شما را قادر می سازد با به تعویق انداختن بارگیری وابستگی های برنامه خاص تا زمان نیاز ، زمان بارگذاری برنامه Blazor WebAssemble خود را بهبود ببخشید. اگر برنامه Blazor WebAssemble شما وابستگی زیادی داشته باشد که فقط برای قسمتهای خاصی از برنامه استفاده می شود ، بارگذاری تنبل ممکن است مفید باشد.

برای به تأخیر انداختن بارگیری و استفاده از آن  باید اینترفیس LazyAssemblyLoader را به صفحه تزریق کنید .

مجموعه هایی که برای بارگذاری تنبل علامت گذاری شده اند باید قبل از استفاده توسط برنامه بارگذاری شوند. برای نصب بارگزاری تنبل در هنگام اجرا ، از سرویس LazyAssembleLoader استفاده کنید

@inject LazyAssemblyLoader LazyAssemblyLoader
@code {
  var assemblies = await LazyAssemblyLoader.LoadAssembliesAsync(new string[] { "Lib1.dll" });
}

پشتیبانی از globalization

به روزرسانی و اپدیت جدید  International Components for Unicode  در  .net5

InputRadio جدید در blazor component

در به روز رسانی جدید blazor هم اکنون InputRadio  و  InputRadioGroup داخلی و توکار معرفی شده است که می تواند به داده ها اتصال و اعتبار سنجی یکپارچه را داشته باشد . 

Opinion about blazor:
<InputRadioGroup @bind-Value="survey.OpinionAboutBlazor">
  @foreach (var opinion in opinions)
  {
    <div class="form-check">
      <InputRadio class="form-check-input" id="@opinion.id" Value="@opinion.id" />
      <label class="form-check-label" for="@opinion.id">@opinion.label</label>
    </div>
  }
</InputRadioGroup>

 متد جدید UI focus برای فکوس کردن بر روی عناصر

یک روش راحت برای فکوس بر روی عناصر و ورودی ها به مثال زیر توجه کنید در صورتی که روی دکمه کلیک شود فکوس بر روی input text  قرار می گیرد .

<button @onclick="() => textInput.FocusAsync()">Set focus</button>
<input @ref="textInput"/>

اشیای نمونه سازی شده را کنترل کنید

شما می توانید با استفاده از رابط اینترفیس IComponentActivator و پیاده سازی از ان نحوه نمونه سازی از اجزای blazor component  را سفارشی کنید  .

کنترل و دینامیک کردن تگ های Title, Link در html head

استفاده از کامپوننت های Title, Link  و Meta بصورت دینامیک و برنامه نویسی می توانید مقادر پویا به صفحات خود اضافه کنید . 

@if (unreadNotificationsCount > 0)
{
  var title = $"Notifications ({unreadNotificationsCount})";
  <Title Value="title"></Title>
  <Link rel="icon" href="icon-unread.ico" />
}

ذخیره امن وضعیت فعلی کاربر

در برنامه های Blazor Server ، ممکن است بخواهید وضعیت فعلی کاربر و  برنامه را در محل ذخیره local یا session حفظ کنید تا در صورت لزوم ،  بعداً بتوانید از انها استفاده کنید . هنگام ذخیره وضعیت برنامه در مرورگر کاربر باید اطمینان حاصل کنید  که دستکاری نشده است.

Blazor در .NET 5 با ارائه دو سرویس جدید ProtectedLocalStorage و ProtectedSessionStorage به حل این مشکل کمک می کند. این سرویس ها به ترتیب به شما در ذخیره سازی محلی و ذخیره جلسه و محافظت از انها به شما کمک می کند . در ادامه نحوه استفاده ذکر شده است .

افزودن پکیج زیر به پروژه

Microsoft.AspNetCore.Components.Web.Extensions

فراخوانی سرویس ان در فایل پیکر بندی startup.cs

services.AddProtectedBrowserStorage()

تزریق وابستگی ها به صفحه و استفاده 

@inject ProtectedLocalStorage ProtectedLocalStorage
@inject ProtectedSessionStorage ProtectedSessionStorage
private async Task IncrementCount()
{
  await ProtectedLocalStorage.SetAsync("count", ++currentCount);
}

بایند کردن مدل ها و اعتبار سنجی با سی شارپ 9

در سی شارپ 9 یک نوع جدیدی به نام record معرفی شده است که می توان از ان در بایند اطلاعات در MVC controller  یا Razor Page از ان استفاده کرد و یک روش عالی برای مدل سازی داده ها می باشد .

برای مثال کنترل person در زیر از روش record برای مدل سازی و اعتبار سنجی استفاده کرده است .

public record Person([Required] string Name, [Range(0, 150)] int Age);

public class PersonController
{
  public IActionResult Index() => View();

  [HttpPost]
  public IActionResult Index(Person person)
  {
     // ...
  }
}

Person/Index.cshtml

@model Person
Name: <input asp-for="Model.Name" />
<span asp-validation-for="Model.Name" />

Age: <input asp-for="Model.Age" />
<span asp-validation-for="Model.Age" />

کنترل بیشتر روی RouteValue و endpoint ها

در  asp.net core 3.1 با استفاده از DynamicRouteValueTransformer می توان مسیر یابی MVC controller action و razor page را انجام داد . در .net5 کنترل بیشتر و فیلتر کردن endpoint ها و همچنین ارسال وضعیت فعلی به مسیر یاب اضافه شده است .

رفرش و تازه سازی با استفاده از ساعت dotnet

در .net5  در صورتی dotnet watch اجرا باشد و شما تغییری روی کد بدهید به طور خودکار مرورگر پیش فرض اجرا و تغییرات شما روی کد اعمال خواهد شد این به بدین معنی است شما می توانید پروژه خود را روی ویراشگر دلخواه خود باز کنید و dotnet watch را اجرا کنید و روی کد های خود کار کنید . به طور خودکار rebuilding و restarting  و reloading  برنامه شما انجام خواهد شد

قابلیت تغییر ظاهر console log در مرورگر

با استفاده از کتابخانه  Microsoft.Extensions.Logging اکنون توسعه دهندگان می توانند برای اعمال کنترل کامل بر قالب بندی و رنگ آمیزی خروجی کنسول ، از یک ConsoleFormatter سفارشی استفاده کنند.

قابلیت تغییر ظاهر console log در مرورگر برای خروجی های json

علاوه بر قالب بندی  و رنگ امیزی سفارشی console log  شما می توانید فرمت و قالب بندی خروجی های json  را داشته باشید . می توانید از logger ساده پیش فرض به JSON تغییر وضعیت دهید ، قطعه زیر را به Program.cs خود اضافه کنید:

public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
  Host.CreateDefaultBuilder(args)
+    .ConfigureLogging(logging =>
+    {
+      logging.AddJsonConsole(options =>
+      {
+        options.JsonWriterOptions = new JsonWriterOptions() { Indented = true };
+      });
+    })
    .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
    {
      webBuilder.UseStartup<Startup>();
    });

پیامهای ورودی که به کنسول ارسال می شوند ، پس از فعال شدن ، اکنون قالب JSON دارند.

{
 "EventId": 0,
 "LogLevel": "Information",
 "Category": "Microsoft.Hosting.Lifetime",
 "Message": "Now listening on: https://localhost:5001",
 "State": {
  "Message": "Now listening on: https://localhost:5001",
  "address": "https://localhost:5001",
  "{OriginalFormat}": "Now listening on: {address}"
 }
}

با نظرات خود ما را در تکمیل این مقاله کمک کنید

افزودن نظر جدید

در صورتی که وارد نشده باشید نظر شما بعد از تایید ادمین منتشر خواهد شد

نظرات بدون نمایش ایمیل و شماره تماس منتشر خواهد شد

وارد کردن فیلد های ستاره دار ( * ) الزامی است

 
 
 
 
 

 

0 نظر ثبت شده است